Bendrosios pirkimo taisyklės prekių naminiams gyvūnams el. parduotuvėje Dokrinesa

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra Prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) tarp el. Parduotuvės  “Dokrinesa“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos šalimis, nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą www.dokrinesa.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su Prekybos taisyklėmis ir jas patvirtinti.

1.3. Greta šių taisyklių, teisinius santykius, kylančius perkant Dokrinesa el. parduotuvėje, reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

 1. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas.

2.2. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje dokrinesa.lt. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.


2.3.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


2.4. Pirkėjas, naudodamasis dokrinesa.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir /ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes dokrinesa.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, 11.1. punktas.

3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka, 10 punktas.


3.4. Pirkėjas turi teisę, prieš pristatant prekes, savo užsakymą anuliuoti, atsiųsdamas el. parduotuvės elektroninio pašto adresu info@dokrinesa.lt apie tai pranešimą kartu su užsakymo numeriu ir savo atsiskaitomosios sąskaitos numeriu. Anuliuojant užsakymą  pinigai už prekę grąžinami pervedant į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekę, per 14 dienų po to, kai Pardavėjas gavo pranešimą kartu su užsakymo numeriu ir savo atsiskaitomosios sąskaitos numeriu. Jei prekės yra išsiųstos ir apie tai informuotas Pirkėjas užsakymo anuliuoti negalima.

3.5. Pirkėjas turi teisę užsakymo būklės pasikeitimus gauti el. paštu bei gali stebėti savo paskyroje. Jei jums reikia ką nors pakeisti – rašykite mums darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos el. paštu (info@dokrinesa.lt) arba skambinkite nurodytu telefonu (8 67227650).

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka, 8 punktas.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja nekeisti kainų po užsakymo patvirtinimo.


5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, per tris kalendorines dienas jo neapmoka.

6.2. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

 1. Prekių kainos

7.1. Prekių ir pristatymo  kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir/ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) dokrinesa.lt ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

7.2. Apmokant sąskaitą nurodytu terminu, dokrinesa el. parduotuvėje kainos galioja pagal 8 punkto nuostatas.

 1. Apmokėjimas

8.1. Mokėjimui atlikti užsakymo įforminimo puslapyje pasirinkite norimą mokėjimo būdą.

8.1.2. Atsiskaitykite per elektroninę bankininkystę.

8.1.3. Atsiskaitykite bankiniu pavedimu.

8.2. Perkant internetu ir už prekes apmokant bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą 100 proc.

 1. Prekių pristatymas ir perdavimas

9.1. Prekės išsiunčiamos per 1-4 darbo dienas. Prekių, esančių sandėlyje pristatymas paprastai užtrunka 1-7 darbo dienas. Jei  užsakymo gavimas užtruko iki 10 darbo dienų informuokite el.p. info@dokrinesa.lt  Jeigu Jūsų užsakytos prekės sandėlyje nėra ir ją reikia specialiai užsakyti iš tiekėjo ir yra akivaizdu, kad prekės pristatyti per prekės aprašyme nurodytą terminą nėra įmanoma (taip pat kitais atvejais, kai prekių išsiuntimas laiku, nėra įmanomas dėl nuo el. Parduotuvės dokrinesa.lt nepriklausančių aplinkybių), apie tai Jums pranešime užsakymo metu Jūsų nurodytu kontaktiniu telefonu arba elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pagal Taisyklių 2.1. punktą. Nurodysime Jūsų užsakymo pristatymo terminą. Jei dėl prekės ilgo pristatymo termino Jūs prarasite norą įsigyti prekę, turite teisę savo užsakymą anuliuoti ir Jūsų sumokėta suma bus Jums grąžinta, kartu su pristatymo išlaidomis (jei toks mokestis buvo taikytas) per 14 dienų.

9.2. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės.

9.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.4. Klientas atsako už teisingų siuntos pristatymo duomenų (gavėjo vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris), nurodymą. Pardavėjas neatsako už kliento nurodytus neteisingus pristatymo duomenis ir dėl to praradus prekes. Pasikeitus pristatymo duomenims, ar pastebėjus, kad įvesti neteisingi pristatymo duomenys  prašome kuo skubiau mus informuoti el.paštu info@dokrinesa.lt arba klientų aptarnavimo telefonu 8 672 27650.

9.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.6. Pastebėję siuntos pažeidimą, turite teisę siuntos nepriimti. Priėmus siuntą, laikoma, kad siunta buvo pristatyta be pažeidimų.

9.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių kiekio ir kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas,  pinigai už prekę grąžinami pervedant į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekę, per 14 dienų, tačiau iš Pirkėjo atskaičius patirtas pristatymo išlaidas.

 1. Prekių grąžinimas

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.2. Jei Pirkėjui netinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jas gali grąžinti Pardavėjui ir pakeisti  Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžinimo ir siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.3. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

10.4. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1.Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje;
10.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
10.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
10.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

10.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.

10.6. Prekės grąžinamos per kurjerių tarnybą. Pinigai už grąžintas prekes Jums bus grąžinami bankiniu pavedimu į Jūsų nurodytą sąskaitą, pagal pateiktą raštišką prašymą, per  14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

10.7. Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių pristatymo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir/ar keitimu.

 1. Sutarties atsisakymo tvarka

11.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas gavo paskutinę prekę. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties raštu el. paštu info@dokrinesa.lt.

11.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

11.3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.

 1. Rekvizitai

MB PETHOMEPEOPLE

Įmonės kodas: 305695822

Šventupės g. 28, Kaunas 47300

A/S  LT23 7300 0101 6687 8830

AB Swedbank

Banko kodas: 73000

Telefonas: +370 67227650